Danh sách khách hàng 2018

Họ tên SĐT Email Facebook Địa chỉ
Đỗ Duy Ngọc 01687773333 [email protected]
Đỗ Thùy Dương 01638765555
Kiều Trang 0963628595
Khánh Toàn 111111